8 ugers online program med 2 feltdage

...gennem sankning, botanik, urtemedicin og skovterapi

Vi skal arbejde med sankning til både mad og medicin, vi skal lære planterne bedre at kende gennem botanik og lære værktøjer til selv at forsætte studiet. Og så skal vi arbejde med vores sanser, vores nærvær og vores opmærksomhed.

Vores sjæls forbindelse til naturen.

Vi mennesker har evolutionært set udviklet os i samspil med vores omgivelser, årstidernes skiften og naturens rytmer.  Vi er en del af naturen på lige fod med alle de andre dyr, planterne og svampene.

Derfor giver det heller ingen mening, når man taler om mennesker og natur, som to adskilte fænomener. Men alligevel oplever mange af os en adskillelse mellem de to i vores dagligdag.

På dette forløb går vi i dybden med en række emner, metoder og teknikker, der tilsammen er med til at styrke vores følelse af samhørighed med naturen – vores naturforbindelse.

ER KURSET FOR DIG? SPØRG DIG SELV:

Vil du gerne....

 • genopdage naturen i den indre såvel som ydre verden?
 • forbinde dig med naturen på en måde, der er tilgængelig, ukompliceret og indbydende?
 • tage din viden om planterne til det næste niveau?
 • kunne sanke sikkert på egen hånd til mad og medicin?
 • udbygge din viden om naturen?
 • lære redskaber, der hjælper til at opbygge et gensidigt / reciprokt forhold til naturen?
 • lære skovens terapeutiske rum bedre at kende?
 • øge dit nærvær og din opmærksomhed?
 • være en del af et fællesskab af ligesindede?

8 ugers online program med 2 dage i felten

Feltdage

25. maj 2024, kl. 9-13
23. juni 2024, kl. 9-13

Onlineundervisning

1 mandag + 5 onsdage kl. 18.30-20.45

6. maj, 8. maj, 15. maj, 29. maj, 5. juni og 12. juni 2024

Hvad opnår du?

Efter kurset har du...

 • En solid værkstøjskasse med konkrete værktøjer og teknikker til at øge dit nærvær og fortsætte din naturrejse på egen hånd
 • Et solidt fundament for at kunne sanke sikkert
 • Et øget kendskab til vild mad, urtemedicin og etnobotanik
 • Dybdegående etnobotanisk viden om 8 udvalgte planter med en opskrift til hver plante
 • En stærkere naturforbindelse
 • En stærkere følelse af samhørighed med den indre og ydre natur
 • Påbegyndt din rejse hjem til naturen
 • Lært at føre en naturdagbog og gennem den styrket dine evner til at observere og lægge mærke til alle de små detaljer i naturen

Med afsæt i folketroen og historiske kilder, inddrager vi altid den nyeste videnskabelige forskning i vores formidling.

Praktiske værktøjer

Praktisk sankekundskab og metoder til at gribe den vilde mad an. Simpel urtemedicin og herunder høst af vilde urter, tørring og opbevaring.

Fagligt kendskab og naturfilosofi

Vi kombinerer teoretisk viden om planter og botanik med naturfilosofi, så vi kan lære naturen og planterne bedre at kende, og forholde os til vores rolle i økosystemet og relation til naturen. Du introduceres til at bruge en flora korrekt.

Sansning, nærvær og ritualer

Vi bevæger os fra simpel kontakt til forbindelse ved at bruge sanserne, og får på den måde skabt nærvær og ro. Med ritualer, vores naturdagbog og skovbadning skaber vi sanselige og rolige oplevelser, som bliver en del af en fast praksis.

Naturforbindelsens grundelementer

Kurset er bygget op over 8 moduler, og består i alt af 6 online møder og 2 feltture. Få et overblik her og læs nærmere om hvert enkelt modul længere nede.

Modul 1

Naturforbindelse

6/5, online: Introduktion til programmet. Vi starter vores naturdagbog, som skal følge os kurset igennem og forhåbentlig efterfølgende. Hvad er naturforbindelse?
Etnobotanik om brændenælde.

Modul 2

Botanik

8/5, online: Botanik og florakendskab. Her arbejder vi med fundamentet for sikker sankning og dit værktøj til at lade dit kendskab til planterne vokse.
Etnobotanik om skovmærke.

Modul 3

Nærvær og sansning

15/5, online: Skovens tavse vidne, væren og fuld knald på sanserne. Introduktion til skovbadning / shinrin yoku, nærvær og sansning i naturen. Etnobotanik om kæmpegran.

Modul 4

Sjælens forbindelse

25/5, feltdag: Skovbadning/skovterapi, stillevandring, sansende nærvær, et måltid for sjælen i naturen om bålet, fællesskab med ligesindede.
Etnobotanik om vandmynte.

Modul 5

Vild mad

29/5, online: Vild mad i naturen/det gode måltid. Forskellige måder at tilberede, gemme og spise den vilde mad.
Etnobotanik om humle.

Modul 6

Medicinplanter

5/6, online: Høst, udtræk, tørring, opbevaring. Vi taler om forskellige metoder til udtræk og laver medicinske olier og en urteeliksir.
Etnobotanik om prikbladet perikon.

Modul 7

Mennesker og natur

12/6, online: Hvordan kan et gensidigt forhold mellem menneske og natur fungere? I en tid med klimakrise, miljøproblemer, biodiversitetskrise, hvor finder vi så vores plads?
Etnobotanik om rynket rose.

Modul 8

Ceremoni og ritual

23/6, feltdag: Afslutning, liv og død i naturen, taksigelses-ildceremoni, fælles frokost.
Etnobotanik om gråbynke.

Ja tak! Jeg vil med!

På dette første modul introduceres hele forløbet. Vi folder begrebet “naturforbindelse” ud – et begreb, der er relativt nyt.

Man kan simpelthen måle positive fysiologiske respons på os mennesker, når vi er i naturen og ved at dykke ned i dette, har man undersøgt, hvilken form for kontakt mellem os og den omgivende natur, der skaber en ændring for os.

Vi taler om, hvorfor naturforbindelse er vigtig for os, men også for naturen.

Gennem forløbet skal vi hver især arbejde med en form for naturdagbog eller logbog, og hvert modul har en øvelse tilknyttet, du kan lave, når det passer dig. På dette modul tager vi hul på vores naturdagbog.

Til vores etnobotaniske samling gennemgår vi, i denne uge, en af de mest kendte og samtidig ukendte planter, vi har i den danske natur – brændenælde.

Planterne lærer du at kende i naturen, men du må først have et solidt fundament. Når du kan identificere planterne og kende dem fra hinanden, har du de bedste forudsætninger for at begå dig bedre i naturen. Du kan føle dig tryg og sikker, når du sanker vilde urter og planter, og du kan samtidig lære en masse nye planter at kende og lade dit kendskab til naturen omkring dig vokse.

På dette modul skal vi altså introduceres til planteidentifikation, og til det bruger vi en bestemmelsesnøgle i kombination med nogle elektroniske hjælpemidler, som skridt for skridt fører til en artsbestemmelse. Du kommer til at lære om plantemorfologi, plantefamilier, taksonomi, økologi og meget mere – og bare rolig, vi tager det skridt for skridt.

Til vores etnobotaniske samling gennemgår vi i denne uge skovmærke.

Skovbadning er en praksis, der stammer fra Japan, hvor det kaldes shinrin yoku. Det opstod i starten af 80’erne, hvor teknologien tog fat, og økonomien boomede, men folks helbred samtidig forværredes. Den japanske regering begyndte at studere effekten af skoven på menneskers helbred – primært de fysiologiske, såsom blodtryk, stresshormoner, hjerterytme, immunsystemet og generel følelse af veltilpashed. Resultaterne var så lovende, at man startede skovbadning som terapi.

Skovbadning eller skovterapi er en sansende og langsom måde at være i naturen på. Det handler ikke om at tage et brusebad, men om at “bade sine sanser” i skoven, hvis du kan forestille dig det. Praksissen bygger på mange års forskning, som har dokumenteret et utal af positive og kraftfulde effekter, som vi kan opnå ved at være i naturen.

Denne uge tilføjer vi kæmpegran til vores etnobotaniske samling. Kæmpegran kan med sine terpener (flygtige duftstoffer) påvirke vores sanser, nervesystem og underbevisthed meget kraftigt.

På kursets første feltdag tager vi i skoven for at forbinde os gennem vores sanser og vores nærvær.

Vi skal prøve skovbadning/skovterapi, som helt konkret består af er en række invitationer, der vækker vores sanser og hjælper tanker og sind til ro. Vi kommer til at vandre i stilhed, bevæge os langsomt, og blive guidet gennem en række meditationer, der tager udgangspunkt i naturen i og omkring os.

Derefter tænder vi bål og nyder, i fællesskab, et måltid for sjælen i naturen. Hvad er det gode måltid, og hvad giver dét, at spise i naturen?

Til vores etnobotaniske samling skal vi finde vi vandmynte. Vandmynte har mange anvendelsesområder og symboliserer for os det gode liv for sjælen.

Naturens spisekammer gemmer på meget, men hvordan griber vi det an?

Den vigtigste pointe med en sikker artsbestemmelse, ud fra et sankemæssigt perspektiv, er selvfølgelig at undgå potentielt farlige/giftige forvekslinger. I modul 2 kiggede vi på selve artsbestemmelsen, og i dette modul runder vi den sikre sankning af, ved at spørge os selv, hvad det egentlig vil sige, at en plante er giftig? For at svare på det, bliver vi nødt til at kigge nærmere på selve gift begrebet.

Vi har nu lagt et godt fundament for at sanke, og er klar til at smage på lækkerierne. Vi ser på forskellige måder at tilberede de vilde råvarer, og hvordan du gemmer dem til vinteren.

Derudover ser vi på den vilde mad og måltidet i naturen som en måde at forbinde sig til naturen og endnu en måde at interagere med naturen.

Til vores etnobotaniske samling ser vi nærmere på humle, hvis brug ikke kun bør begrænses til ølbrygning.

I dette modul skal det handle om plantemedicin.

Vi starter med at kigge på fordele og ulemper, samt forskelle og ligheder mellem traditionel plantemedicin og moderne medicin. Derudover kommer vi ind på tro, overtro og forskellige sygdomsforståelser.

Slutteligt vil vi, med afsæt i den historiske plantebrug i Danmark, tale om, hvordan vi kan bruge naturens vilde planter til at støtte vores helbred. Som altid vælger vi planter, hvis helbredende/sundhedsfremmende virkninger er bakket op af den videnskabelig forskning. Vi gennemgår hvordan og hvornår, man høster planterne, hvordan de bedst tørres og opbevares, og hvordan du kan lave forskellige remedier til dit naturlige husapotek.

Vi laver sammen en medicinsk olie og en urteeliksir.

Til vores etnobotaniske samling gennemgår vi den medicinske vidunderplante prikbladet perikon.

Når mennesket fremmedgøres fra naturen, fremmedgøres det for sig selv, og omvendt.

Hvordan kan det være, at vi begyndte at se os selv som en art, der står uden for naturen? Hvorfor står vi i en tid med en klima- og biodiversitetskrise? Vi leder efter svar i historien og naturfilosofi.

Vi dykker ned i menneskets historie og taler om betydningen af religion og agerbrug for menneskets forhold til naturen. Vi undersøger guddommelighed og diskuterer om guddommeligheden findes i naturen eller hvor?

Til vores etnobotaniske samling gennemgår vi denne uge rynket rose (hybenrose). En plante der både har kulinarisk og medicinsk anvendelse, men som er mere kendt for sin status som invasiv art, der hvert år bruges store ressourcer på at bekæmpe. Et godt udgangspunkt for nogle interessante diskussioner der kan være med til at katalysere en masse tanker om vores forhold til naturen.

Forløbet afsluttes med en felttur. Vi binder trådene sammen og runder kurset af.

På denne dag er der fokus på den mere åndelige del af naturforbindelsen. Sammen forbereder vi en ildceremoni, som fungerer som en tak til naturen og til os selv.

Vi taler om liv og død i naturen.

Alle medbringer en ret til et fælles frokostbord.

Til ildceremonien skal vi tale om og bruge gråbynke, som derfor indgår i vores etnobotaniske samling. Gråbynke har på tværs af forskellige tider og kulturer været knyttet til  folketroen, naturen og det overnaturlige. Helt sikkert en plante du vil høre mere om i løbet af de kommende år.

Dine undervisere

Lidt om os

Frederik er uddannet biolog og botaniker med speciale i etnobotanik – menneskers kulturhistoriske brug af planter – med et særligt fokus på plantemedicin. Derudover har han 1 års uddannelse som transpersonlig vejleder med fokus på personlig og åndelig udvikling gennem guidede visualiseringer og meditationer.

Emma er uddannet inden for bioteknologi og miljø med fokus på bæredygtige løsninger og klimaforandringer. Derudover har hun gennemført et årsforløb i dybdegående meditationspraksis og har som certificeret yogalærer flere års undervisningserfaring i både yoga og meditation. I de peruvianske Andesbjerge har hun gennemgået de indledende initieringer med Q’ero shamanerne, hvor forbindelsen til naturen er i fokus.

Som led i Frederiks speciale rejste vi til Bolivia og tilbragte et halvt år i Andesbjergene, bl.a. hos et oprindeligt folk og lærte af medicinmændene om deres brug af planter til helbredelse. I Andesbjergene faldt noget på plads i os begge. Forholdet mellem menneske og natur – at de to ikke er adskilte, men en del af hinanden.

Vi bor i skoven på Sydfyn med vores to børn, som vi hjemmeskoler.

Læs mere om os her

Alle kan være med, og alle er velkomne.

Intet kendskab eller erfaring er nødvendigt.

Din investering

Prisen for hele forløbet er 3.900 kr.

Er du interesseret i at dele din betaling op, kan det også lade sig gøre.

Online og hjemmearbejde

Onlinemøderne optages og er tilgængelige i de 8 uger og 2 måneder efter. Derudover vil der være små opgaver hver uge, som du kan lave, når det passer dig. Du får desuden noter i form af præsentationerne fra undervisningen samt plantesiderne om de 8 udvalgte planter.

Feltturene

Feltturene foregår begge på Fyn og er ikke obligatoriske. Kan du ikke deltage i dem, får du i stedet en udførlig skriftlig instruktion af det, vi gennemgår på turene, samt eventuelle lydfiler med guidede meditationer.

Lige til at tage ud i naturen på egen hånd.

Spørgsmål?

Skriv en mail til emma@plantepressen.dk

Der er kun et begrænset antal pladser til salg, som sælges efter ”først til mølle” princippet.
Kurset kan IKKE refunderes eller byttes til anden dato*. Skulle du blive forhindret, er du dog velkommen til selv at give eller sælge din plads på kurset, blot du oplyser os derom.
Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset ved få tilmeldinger eller andet uforudset, og i så fald refunderes billetten naturligvis, og beløbet bliver tilbageført på den trukne betalingskonto.

 

*Køb af billetter til events såsom sanketure, workshops, retreats, madbilletter, overnatning, transport mm. er i henhold til – “Lov om visse forbrugsaftaler – §17 stk. 2 og §9 stk. 2 nr. 2a” – ikke omfattet af fortrydelsesret. Du kan evt. vælge at tegne en afbestillingsforsikring ved dit forsikringsselskab.

Meld dig til nu, og glæd dig til maj, hvor vi tager ind i naturen.

Ja tak, jeg skal med!